Poradnik klienta

Badania nieniszczące

Laboratorium NDT

Badania nieniszczące (ang. non-destructive testing – NDT) stanowią grupę metod badań, które dostarczają informacji o właściwościach przedmiotu badanego bez pozbawienia go wartości użytkowych – bez zmiany jego eksploatacyjnej przydatności. Dzięki temu, w przypadku pozytywnie zakończonej inspekcji, obiekt badania wciąż nadaje się do użytku. Ponadto badania NDT można wielokrotnie powtarzać bez negatywnych konsekwencji na cechy produktu. Badania te pozwalają określać aktualny stan obiektu, zweryfikować ciągłość jego struktury oraz określić niektóre jego własności.

Badania NDT: zastosowanie

Każdy etap produkcji powinien być poddany niezależnej kontroli, która wyklucza powstawanie i powielanie błędów prowadzących do poważnych uszkodzeń oraz zapewni wysoką jakość wytwarzanych wyrobów. Badania nieniszczące mają swoje zastosowanie praktycznie na każdym etapie procesu produkcyjnego, począwszy od projektowania, poprzez badanie prototypu czy produkcji doświadczalnej. Szerokie zastosowanie na etapie wytwarzania (produkcji przemysłowej), od weryfikacji materiałów wyjściowych, poprzez kontrolę międzyoperacyjną, skończywszy na ostatecznej kontroli wyrobu. Niewątpliwie istotnym etapem zastosowania badań nieniszczących jest faza eksploatacji, czyli kontrola działania, przeglądy okresowe, naprawy i remonty. Szukasz laboratorium, w którym wykonuje się nie tylko NDT (w tym między innymi RT), ale też badania penetracyjne spoin, radiograficzne albo badania VT? Serdecznie zapraszamy do współpracy z NORTHLAB sp. z o.o.!

Przyczyny zastosowania badań nieniszczących

 • Bezpieczeństwo – umożliwiają wcześniejszą detekcję możliwości awarii i przedsięwzięcie odpowiednich środków zaradczych, co przesądziło o zastosowaniu badań nieniszczących przede wszystkim w takich dziedzinach, jak lotnictwo, astronautyka, energetyka jądrowa, przemysł wydobywczy i petrochemiczny, stoczniowy, a także motoryzacyjny.
 • Ekonomia – pozwalają na wczesną selekcję wadliwych elementów, co uzasadnia potrzebę stosowania badań nieniszczących w wypadku produkcji wielkoseryjnej lub ograniczeniu kosztownych w skutkach awarii oraz napraw.

Stosowanie badań NDT zapewnia:

 • oszczędności osiągane przez eliminowanie z procesu produkcji półwyrobów lub wyrobów wadliwych,
 • zmniejszenie do minimum awaryjności urządzeń,
 • podwyższoną jednorodność, a tym samym porównywalną jakość wyrobów.

Każda z metod badawczych NDT bazuje na wykorzystaniu określonych zjawisk fizycznych i może prowadzić do uzyskania różnych wyników, właściwych dla danej metody, co może stanowić wzajemne uzupełnienie dla pozostałych metod. Różne metody i techniki badawcze dają możliwość zaobserwowania różnych niezgodności.

Rodzaje wad występujących w materiałach i wyrobach, ze względu na ich pochodzenie:

 • wady technologiczne – związane z metodą wytwarzania elementu lub konstrukcji, powstają w trakcie błędnie prowadzonej operacji technologicznej,
 • wady eksploatacyjne – spowodowane środowiskiem pracy i/lub charakterem obciążenia elementu lub badanej konstrukcji.

Rodzaje niezgodności w zależności od ich położenia w badanym materiale lub wyrobie:

 • zewnętrzne (geometryczne, powierzchni) wykrywane tak zwanymi metodami powierzchniowymi (badania VT, MT, PT, ET),
 • wewnętrzne, rozumiane najczęściej jako wszelakiego rodzaju wewnętrzne nieciągłości materiału, np. wtrącenia, pęcherze, żużle, pęknięcia, wykrywane tak zwanymi metodami objętościowymi (badania nieniszczące UT, RT, LT).

Stosowane metody NDT dostarczają zatem precyzyjnych i łatwych do porównania oraz oceny wyników, wskazują miejsca, w których należy dokonać naprawy, elementy wymagające wymiany bądź partie materiałów niespełniających określonych wymagań. Uzyskiwane wyniki jakościowe (rodzaj wady, jej lokalizacja, wielkość i nasilenie) stanowią podstawę do klasyfikowania stwierdzonych niezgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich standardach i normach wyrobów. Doświadczenie NorthLab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz naszego personelu w zakresie wykonywania badań nieniszczących pozwala na profesjonalne świadczenie usług w ocenie jakości oraz stanu technicznego konstrukcji stalowych dla:

Konstrukcji lądowych:

 • mosty,
 • dźwigi,
 • instalacje przemysłowe,
 • konstrukcje hal i budynków.

Konstrukcji morskich:

 • konstrukcje offshore,
 • jednostki pływające.

Konstrukcji specjalistycznych:

 • zbiorniki ciśnieniowe,
 • instalacje rurowe.

Wykonujemy badanialaboratorium NDT zgodnie z konkretnymi wymaganiami Klienta lub przepisami zakładowymi, normami polskimi i europejskimi, jak również innymi standardami branżowymi:

 • PN EN 1090-2,
 • PN EN ISO 17635,
 • 2014/68/UE (97/23/WE),
 • standardami Norsok,
 • standardami i wymaganiami DNV-GL,
 • przypisami Handbook R762,
 • wymaganiami AWS.

Nasz personel posiada uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących zgodne z PN EN ISO 9712 w multisektorze obejmującym sektory wyrobu następujących:

 • odlewy,
 • odkuwki,
 • złącza spawane,
 • rury,
 • wyroby przerabiane plastycznie.

Personel legitymuje się również dodatkowym uznaniem na badania wyrobów spawanych i połączeń nierozłącznych na urządzeniach ciśnieniowych kategorii III i IV według Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych. Zapraszamy do współpracy z laboratorium badań nieniszczących NORTHLAB sp. z o.o. – wykonujemy badania zarówno dla Klientów z Gdyni, jak i Gdańska oraz innych miejscowości.

Zapraszamy
do współpracy!
+48 570 777 066 ndt@northlab.pl