Oferta

Zakres działalności NORTHLAB obejmuje:

 • badania wizualne (VT) – wykonujemy badania wizualne bezpośrednie (okiem nieuzbrojonym lub z zastosowaniem prostych urządzeń optycznych jak lusterka inspekcyjne, boroskopy i fiberoskopy) jak również badania wizualne zdalne (z wykorzystaniem wideoendoskopów z możliwością rejestracji obrazu).
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT) – wykonujemy badania materiałów ferromagnetycznych techniką barwną w świetle dziennym jak i z zastosowaniem promieniowania UV.
 • badania penetracyjne (PT) – wykonujemy badania wszystkich materiałów techniką barwną w świetle dziennym jak i z zastosowaniem promieniowania UV.
 • badania szczelności (LT) – wykonujemy badania wszystkich materiałów techniką penetracyjną, vacuum box, stałego poziomu ciśnienia oraz bąbelkową.
 • badania ultradźwiękowe (UT) – wykonujemy badania techniką impulsową echa (UT), cienia (UT TOFD) oraz z zastosowaniem głowicy wieloprzetwornikowej Phased Array z możliwością zapisu przebiegu badania (UT PA)
 • badania pomiarów grubości techniką ultradźwiękową (UTT).
 • badania radiologiczne (RT) – wykonujemy badania z zastosowaniem promieniowania przenikliwego X-RAY oraz rejestracji obrazu za pomocą klisz radiograficznych.
 • badania prądami wirowymi (ET).
 • badania pomiarów twardości (HT).
 • analiza i badania składu chemicznego (PMI) – z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji rentgenowskiej XRF.
 • badania niszczące (DT) – wykonujemy: statyczną próbę rozciągania metali i połączeń spawanych, próbę zginania metali i złączy spawanych, próbę łamania, próbę udarności metali i złączy spawanych, badanie metalograficzne złączy spawanych, badania korozyjności.

 

Oferujemy również usługi obejmujące:

 • Nadzór Stopnia Trzeciego nad działalnością w zakresie badań nieniszczących
  (NDT level 3)
  .
 • Nadzory i audyty spawalnicze (IWE, IWI).
 • Nadzory i inspekcje jakościowe.
 • Nadzory i audyty procesu zabezpieczenia antykorozyjnego przez kwalifikowanego i certyfikowanego Inspektora Powłok Antykorozyjnych (FROSIO).
 • Nadzory i audyty BHP-PPOŻ.

Dowiedz się więcej