Poradnik klienta

Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania ultradźwiękowe (UT) należą do metod badań objętościowych. Polega na wprowadzaniu fal ultradźwiękowych do obiektu, które są odbijane od nieciągłości, zwanych reflektorami. Dzięki niej można wykrywać pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, niespawy, porowatości, nieszczelności i inne nieciągłości wewnątrz elementów. Umożliwia ona wykrywanie wad w materiałach nieporowatych, częściach lub wyrobach odlewanych, odkształcanych plastycznie, spawanych, lutowanych oraz w stanie surowym lub obrabianych. Stosuje się ją również do szacowania zmian mikrostruktury materiału powstających podczas długotrwałej eksploatacji (mapowanie korozji) oraz do pomiaru grubości obiektów.

Zapraszamy
do współpracy!
+48 570 777 066 ndt@northlab.pl