Poradnik klienta

Badania niszczące

Badania niszczące (ang. Destructive Testing) to testy powodujące trwałe uszkodzenia produktów. W związku z tym przeprowadza się je na wybranej – zazwyczaj losowo – grupie wyrobów o ograniczonej liczebności. Sprawdzają one przede wszystkim właściwości fizyczne produktów, na przykład ich wytrzymałość wobec zginania, łamania, rozciągania, uderzeń czy korozji, jak również twardość. Mimo iż badania niszczące dostarczają często więcej informacji dotyczących badanego elementu bądź próbki, jednakże uniemożliwiają jego dalsze wykorzystanie.

Zapraszamy
do współpracy!
+48 570 777 066 ndt@northlab.pl