Poradnik klienta

Badania niszczące

Badania niszczące (ang. Destructive Testing) to testy powodujące trwałe uszkodzenia produktów. W związku z tym przeprowadza się je na wybranej – zazwyczaj losowo – grupie wyrobów o ograniczonej liczebności. Sprawdzają one przede wszystkim właściwości fizyczne produktów, na przykład ich wytrzymałość wobec zginania, łamania, rozciągania, uderzeń czy korozji, jak również twardość. Mimo iż badania niszczące dostarczają często więcej informacji dotyczących badanego elementu bądź próbki, to uniemożliwiają jego dalsze wykorzystanie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty badań niszczących

Badania niszczące pozwalają na sprawdzenie i/lub potwierdzenie tego, czy dana próbka spełnia wymagane wobec niej normy. W firmie Northlab oferujemy Klientom kompleksowe działania mające na celu dokładne zbadanie próbek opisaną wyżej metodą. Zajmujemy się m.in. statycznymi próbnymi rozciągania wyrobów hutniczych w szerokim zakresie temperatur, próbami rozciągania złączy spawanych, zginaniem, ściskaniem, pomiarami twardości itp. Dysponujemy specjalnie przystosowanym do tego typu prac sprzętem, dzięki czemu zapewniamy skuteczność i wysoką precyzję oferowanych usług. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków współpracy.

Profesjonalne badania niszczące

Co właściwie oznacza to, że badania są niszczące? Ten szereg testów charakteryzuje się na tyle dużą ingerencją w strukturę badanego materiału, że po przeprowadzeniu wszystkich badań niemożliwe jest jego wykorzystywanie. Celem procedury jest określenie, czy materiał albo połączenie elementów można dopuścić do dalszych etapów produkcji oraz późniejszej eksploatacji. Zapraszamy do skorzystania z oferty Northlab, gdzie do badań niszczących stosujemy nowoczesny sprzęt laboratoryjny.

Dokładne poznanie właściwości badanego materiału

Na podstawie wykonanych badań niszczących można wywnioskować określone parametry materiału, w tym jego odporność na różne siły i obciążenia, zmiany temperatury, twardość czy odporność na rdzę. Poddana testom próbka nie nadaje się już do dalszych etapów produkcji ani do użytkowania, ale dzięki niej można określić, czy cała partia materiałów spełnia wymogi określone przez różne normy. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Zapraszamy
do współpracy!
+48 570 777 066 ndt@northlab.pl