Poradnik klienta

Badania niszczące

Badania niszczące (ang. Destructive Testing) to testy powodujące trwałe uszkodzenia produktów. W związku z tym przeprowadza się je na wybranej – zazwyczaj losowo – grupie wyrobów o ograniczonej liczebności. Sprawdzają one przede wszystkim właściwości fizyczne produktów, na przykład ich wytrzymałość wobec zginania, łamania, rozciągania, uderzeń czy korozji, jak również twardość. Mimo iż badania niszczące dostarczają często więcej informacji dotyczących badanego elementu bądź próbki, to uniemożliwiają jego dalsze wykorzystanie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty badań niszczących

Badania niszczące pozwalają na sprawdzenie i/lub potwierdzenie tego, czy dana próbka spełnia wymagane wobec niej normy. W firmie Northlab oferujemy Klientom kompleksowe działania mające na celu dokładne zbadanie próbek opisaną wyżej metodą. Zajmujemy się m.in. statycznymi próbnymi rozciągania wyrobów hutniczych w szerokim zakresie temperatur, próbami rozciągania złączy spawanych, zginaniem, ściskaniem, pomiarami twardości itp. Dysponujemy specjalnie przystosowanym do tego typu prac sprzętem, dzięki czemu zapewniamy skuteczność i wysoką precyzję oferowanych usług. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków współpracy.

Zapraszamy
do współpracy!
+48 570 777 066 ndt@northlab.pl