Poradnik klienta

Badania ultradźwiękowe (AUT - UT PA, TOFD)

Zaawansowane badania ultradźwiękowe (AUT) wykorzystują te same zasady, co konwencjonalne badania (UT), a dodatkową zaletą jest stały zapis kontroli. Dane z inspekcji można ponownie ocenić w dowolnym momencie lub porównać z kolejnymi badaniami.

Zaawansowane badania ultradźwiękowe (AUT) są szeroko stosowane m.in. w przemyśle petrochemicznym zamiast radiografii, ponieważ są bezpieczniejsze i często bardziej opłacalne. Badania te służą głównie do pełnej kontroli objętości spoin i materiału.

Badania nieniszczące spoin

Zaawansowane techniki testowania ultradźwiękowego obejmują testowanie metodą Phased Array (PA). Zaletami tego rodzaju badań są możliwości związane z kształtowaniem wiązki ultradźwiękowej, w tym jej skupieniem na wybranej głębokości materiału. Ponadto metoda pozwala obrazować obraz w kilku sekcjach, zapisywać i archiwizować wyniki testów. Inspekcje są podobne do konwencjonalnych testów ultradźwiękowych z dodatkową korzyścią polegającą na rejestrowaniu wszystkich danych i możliwości rejestrowania wielu wiązek kątowych jednocześnie.

Technika badań ultradźwiękowych TOFD (Time of-flight diffraction) jest techniką badań ultradźwiękowych, o wysokiej szybkości skanowania, z możliwością rejestracji uzyskanych wyników. Stosowana jest najczęściej do badań powtarzalnych elementów, takich jak spoiny o podobnych wymiarach.

Badania MT — badania nieniszczące spoin w przystępnej cenie

Badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 10863:2011, w której określono zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradźwiękowych (TOFD) do pół lub w pełni automatycznego badania wizualnego złączy spawanych materiałów metalowych o grubości równej lub wyższej niż 6 mm. Jest stosowana do złączy spawanych o prostej geometrii z pełnym przetopem w blachach, rurach i zbiornikach, w których zarówno spoina, jak i materiał podstawowy wykonane są ze stali niskostopowej.

NORTHLAB oferuje zarówno techniki badań TOFD, jak i Phassed Array (PA).

Zapraszamy
do współpracy!
+48 570 777 066 ndt@northlab.pl