Poradnik klienta

Analizy i badania składu chemicznego (PMI)

Analizy i badania składu chemicznego (Positive Material Identification) znane jako PMI są wykonywane przy użyciu różnych metod badawczych – NORTHLAB przeprowadza je metodą XRF, to znaczy z wykorzystaniem rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej. Badania PMI pozwalają na rozpoznanie materiałów zastosowanych do produkcji analizowanego wyrobu w sposób nieniszczący, a tym samym ocenę jego jakości i określenie parametrów oraz możliwości wykorzystania.

Zapraszamy
do współpracy!
+48 570 777 066 ndt@northlab.pl